Jump to content

PM of Canada made allegations on India


Yaswanth526

Recommended Posts

  • Replies 231
  • Created
  • Last Reply
1 hour ago, Rajakeeyam said:

 

:laughing:

ఆ నాజీ  ముసలాయన దీర్గాయుష్మంతుడి  లాగ ఉన్నాడు బ్రదర్...

 ఇంకా వేల మంది నాజీలకు ఆలవాలం అయింది కెనడా రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానంతరం .....ఇప్పుడెంత మంది ఇంకా బతికున్నారో తెలీదు కానీ, ఇప్పటి కెనడా పౌరుల్లో వాళ్ళ సంతతి లెఖ్ఖ లేనంత మంది ఉన్నారు మీ జనసామాన్యం లో ... ఇబ్బందికరమైన నిజం ...

Link to comment
Share on other sites

8 minutes ago, Rajakeeyam said:

While covering Bheema’s story, I learnt that 3.4 lakh youth from Punjab are currently on study visa in Canada, contributing about Rs 68,000 crore to Canada annually

 

 

 

Of all the direct and indirect revenue generates from International Students, 40% of share comes from Bharath, R brother.

Link to comment
Share on other sites

4 minutes ago, Sr Fan said:

Of all the direct and indirect revenue generates from International Students, 40% of share comes from Bharath, R brother.

Why are they coming?. It is not a great job creator…what is driving them away from Modi land?

Half of Chest pumping Bhakt said Jai Canada under Trump immigration pump…The same PM was messiah in multiple circles when agenda suited us…

Politics aside, I believe India needs to be careful while going aggressive just for sake of expat population…

Link to comment
Share on other sites

Who are Indias friends in foreign policy today..don’t bring Modi photo-ops..I will bring his giggles with Justin’s ex wife…

You pissed of US on Ukraine..China wants your land..Russia wants China…You alienated half of Europe..

India is currently globes back-up manufacturing hub and being pampered…is that what we want to be?. 

 

Link to comment
Share on other sites

Just now, K D No.2 said:

Lot of these IT cells think that their number makes them count..I think they are the biggest joke in closed circles…PM made an allegation and even if it is for wrong reasons..let at least home minister respond…

Why should home minister respond? the corresponding ministry responded and released statement too.

Link to comment
Share on other sites

3 minutes ago, K D No.2 said:

India is currently globes back-up manufacturing hub and being pampered…is that what we want to be?. 

 

What's wrong with that, we get the money and that money will employ people here, that money will generate more money and our global clout will increase as a result.

Link to comment
Share on other sites

I hear you KD brother and the gist in your lines, with all due respect disagree with your view point & world view.

( As far as regarding world view and core values - nothing changes, irrespective of political parties and personalities - I think, you must be aware of that from the interactions those go back atleast dozen years in this forum.)

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, ravindras said:

might is right . strong nations dictate terms to other nations.

Ravindra brother, l like this quote of Abe very much.  kaalachakram tiugutaa untadi - so gears & wheels are turning, I hear it much to my liking.

“You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”

 Abraham Lincoln

Link to comment
Share on other sites

'Strategic Independence' ( sarva swatantratha)

As long as Bharat carries its attitude & conduct (Annaay NTR paribhaasha lo 'aatma gouravam') without compromise, taking positions & policies true to its civilizational roots/values, it is not going to get derailed from the path it is supposed to travel. It is a matter of next 15 or 20 years.

shubham bhuuyaat.
 

Link to comment
Share on other sites

ప్ర : ఉక్రెయిన్ విషయం లో వెస్ట్ ని నొప్పించాం కదా, చెప్పిన మాట వినకుండా  ! ఏమన్నా చేస్తారో ఏంటో ! ఎలాగా ?

జ : అనేక పార్శ్వాలు దీన్లో... ముఖ్యమైనది  - మనమెందుకు ఆమోదిస్తాం ? అస్సలు  ఆ పాపం మనకెందుకు !  

మనమీద ముభావం గా ఉన్నా తగాదా పెట్టుకునే దాకా తెచ్చుకోరు వెస్ట్ లో ఎవరూ కూడా.... మన చేతులు మెలితిప్పి బొంగరం లా తిప్పుకునే  గండరగండళ్ళు లేరు ఇప్పుడు- 2022 పరిస్థితి.

మన స్థాయి బలం అస్తిత్వం మర్చిపోకూడదు సుమా !...ముఖ్యం గా మన స్ట్రాటజిక్ ఇండిపెండెన్స్  .....ఉక్రెయిన్ వ్యవహారం లో మన స్వతంత్రత వలన  స్థాయి పెరిగింది ప్రపంచం లో - ఇది నిజం.  రెస్పెక్ట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ బీయింగ్ లైక్డ్ ఆర్ నాట్   బై సంబడీ...

( వీళ్ళని వాళ్ళని మెప్పించాలని పనులు చేస్తా ఉంటే ముకేశ్ రిషి  కింద పని చేసే ఆకు రౌడీ  వేణు మాధవ్ లాగ అయిపోతది పరిస్థితి...నో వే...కెనడా,బ్రిటన్, జర్మనీ లాంటి స్టెఫిని లాంటి వాళ్ళం కాదు, వాళ్ళు చేసుకొంటారు ఆ పని....వేల సంవత్సరాల  తెగిపోని ఒకే ఒక్క  నాగరికత కి వారసులం, వాలెట్ లో ప్రస్తుతం  డబ్బులు ఒకళ్ళిద్దరు కంటే మనకిప్పుడు తక్కువని తాబేదారీ పనులు చెయ్యకూడదు.)

Link to comment
Share on other sites

Note: This is not totally related to Canada issue, there is one small segment which R brother has already covered in his last post;

It is more about wide ranging multiple topics related to foreign policy of Bharat, casual readers/viewers might not feel engrossing, a bit wonkish.

 

Link to comment
Share on other sites

12 hours ago, Sr Fan said:

ప్ర : ఉక్రెయిన్ విషయం లో వెస్ట్ ని నొప్పించాం కదా, చెప్పిన మాట వినకుండా  ! ఏమన్నా చేస్తారో ఏంటో ! ఎలాగా ?

జ : అనేక పార్శ్వాలు దీన్లో... ముఖ్యమైనది  - మనమెందుకు ఆమోదిస్తాం ? అస్సలు  ఆ పాపం మనకెందుకు !  

మనమీద ముభావం గా ఉన్నా తగాదా పెట్టుకునే దాకా తెచ్చుకోరు వెస్ట్ లో ఎవరూ కూడా.... మన చేతులు మెలితిప్పి బొంగరం లా తిప్పుకునే  గండరగండళ్ళు లేరు ఇప్పుడు- 2022 పరిస్థితి.

మన స్థాయి బలం అస్తిత్వం మర్చిపోకూడదు సుమా !...ముఖ్యం గా మన స్ట్రాటజిక్ ఇండిపెండెన్స్  .....ఉక్రెయిన్ వ్యవహారం లో మన స్వతంత్రత వలన  స్థాయి పెరిగింది ప్రపంచం లో - ఇది నిజం.  రెస్పెక్ట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ బీయింగ్ లైక్డ్ ఆర్ నాట్   బై సంబడీ...

( వీళ్ళని వాళ్ళని మెప్పించాలని పనులు చేస్తా ఉంటే ముకేశ్ రిషి  కింద పని చేసే ఆకు రౌడీ  వేణు మాధవ్ లాగ అయిపోతది పరిస్థితి...నో వే...కెనడా,బ్రిటన్, జర్మనీ లాంటి స్టెఫిని లాంటి వాళ్ళం కాదు, వాళ్ళు చేసుకొంటారు ఆ పని....వేల సంవత్సరాల  తెగిపోని ఒకే ఒక్క  నాగరికత కి వారసులం, వాలెట్ లో ప్రస్తుతం  డబ్బులు ఒకళ్ళిద్దరు కంటే మనకిప్పుడు తక్కువని తాబేదారీ పనులు చెయ్యకూడదు.)

In the name of strategic independence we bought 10X more oil at cheaper price from Russia..

in the name of non-alignment we did economic alignment…it would have spoke volumes of our independent stand if we didn’t alter our trade routes…

Link to comment
Share on other sites

26 minutes ago, K D No.2 said:

In the name of strategic independence we bought 10X more oil at cheaper price from Russia..

in the name of non-alignment we did economic alignment…it would have spoke volumes of our independent stand if we didn’t alter our trade routes…

and who sets this moral compass, the eurpean nations that are buying refined russian oil from us lol

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, K D No.2 said:

In the name of strategic independence we bought 10X more oil at cheaper price from Russia..

in the name of non-alignment we did economic alignment…it would have spoke volumes of our independent stand if we didn’t alter our trade routes…

Good for India KD brother, why shouldn't we buy oil from R if we get lower price than in open market? Also,last time we checked by and large - no problem with long time trusted friend R. 

Even though we are more actively engaged now- please listen to JS articulation yesterday at UNGA with ref. to viswha mitra ( right thing to do acknowledging the current stature of Bharat and our future position in near to long term in world stage), we were never away from being Strategically Independent even in passive Non-alignment days. 

India's strategic Independence was present ever since '47( eventhough  west used to think we were in USSR's camp in cold war days.) We were close and grateful to USSR for their help during '71 since most of the West stood with Military regimes of Pak. India values its time tested friendship with R, make no mistake about that).

India's policy is not going to be similar to Britain or even France ( no way), eventhough we are also friends with west. We want our decisions to be our Nation centric not joining any camp or military treaties which will hamper our ability to act independently. We are in Quad but not in military alliance. We rejected NATO's offer, most other countries will jump in to join. 

To sum up - good we buy oil from market in lower prices, and India's strategec Independence was never in serious trouble since '47.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Rajakeeyam said:

If we have to consider our history and our own struggle and who supported us in adversity, then we did the right thing with Russia

So true, every Indian who has a sense of history will vouch for that. ( '71 the biggest story was in  news papers - West sending its nuclear equipped 7th fleet close to TN & AP sea shores to threaten India, guess who averted that. Why the 7th fleet and UK's naval forces went back without helping Pak. Just guess friends !)

Also, Ukrain is propagated just like Pak., it is nurtured like that by design since break up of USSR, to put simply - it is fighting somebody's fight.

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, K D No.2 said:

In the name of strategic independence we bought 10X more oil at cheaper price from Russia..

in the name of non-alignment we did economic alignment…it would have spoke volumes of our independent stand if we didn’t alter our trade routes…

KD brother - glad you asked some pertinent Q s here.

Since most of our folks especially nri s & and some others included in media(politically motivated for selfish gains at the expense of what is right thing) consume western media narration.

Its a propaganda ( not just nytimes, wapo, BBC but also wsj, bloomberg etc. and some others) which was blown out of waters after coming in to contact with facts that matter. And it happened( Listen to JS speeches since last year all the propaganda has blown in to smithereens.) 

India didn't initiate any new alignment last year, it has long standing relationship with R, most of the economics revolve around defense buys and a bit of oil , when ever we get cheaper in comparative costs. R offered a bit more discount, so we gladly took it. One of the reasons before( we have small percentage of oil buys) was shipping costs were a bit more from R because of logistical reasons.

(We need to have lot of tools( to decipher from what we are reading/hearing) if we want to understand an issue properly without casually consuming western media's drivel. Not to say the least, another prerequisite is to check out all our biases( what ever variety) when understanding an issue at its genuine sense.)

Link to comment
Share on other sites

What is this to do about Bharat rising :

India gaining momentum at the G20 success, not everybody is happy much to the annoy of some in the west. Bharat shouldnt rise too fast and big or even totally lose out, according to their view -just develop in enough extent for counter weight - 'the goldie locks' approach; 

Internal wings of est. & politics:

B thaata got wooed &  diplomatically cajoled by PM in getting through Delhi declaration without many expected barriers, obviously another wing of est. is not happy since they banked & invested heavily in the war. So they decided to make sure to put enough hurdles so that Bharat gets bogged down a bit in this kerfuffle. 

Canada tantrums & media games in the west:

This is put up or shut up case. So far for all practical pruposes nothing, but politics one does not need much for noise, one can allege craftily without providing evidence.

And also, generously sprinkle lectures & sermons where ever possible by official personnel (and also with sponsored ngo s & with lackeys in media)  with 'Democracies under threat' ' freedom of speech ' ' Human rights ' ' Sovereignity & Territorial integrity' ' religious oppression '   That is the usual game, to fill news cycles periodically and to develop pressure points & garner some leverage on Bharat.

( Instead one will see nytimes, wa po, cnn, wsj, BBC, Bloomberg etc and from many others -  ' sources are telling ....'; ' new revelations point to ....' officials are informing ' .....' ; ' our reports are indicationg a link .....' etc)

Unintended Spotlight : తీగె లాగితే డొంక కదులుద్ది ....Unintended focus  will be on K groups, Organized crime gangs, extremists & T s finding safe havens and sanctuaries with unbridled(tacit in some cases) support of political leaders in Canada & also in West for a long time.

క్లుప్తం గా అదీ కథ బ్రదర్స్, మన సుప్రీమ్ కోర్ట్ మీద ఏం రాసుంటుంది ? యతో ధర్మస్తతో జయః

Link to comment
Share on other sites

37 minutes ago, Rajakeeyam said:

 

 

ఖలిస్థాన్ ఉగ్రవాదులే కాదు ....బాడ్ బాయ్స్ అందరికి అయస్కాంతమే గ్రేట్ వైట్ నార్త్ . భలే నటులు బ్రదర్  !  ...ఊప్స్ ఆ ముసలాయన నాజీ నా ? ఓహ్ ఎంత పొరపాటు ! 

మీ డిప్యూటీ ప్రధాని క్రిస్టియా ఫ్రీలాండ్  తాత ఎవరూ ? మైఖేల్ చొమిక్( michael chomiak )...నాజీ ప్రోపగండిస్ట్ 

Screenshot-2023-09-26-at-4.46.16-PM.png?resize=906%2C1090&ssl=1

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...