మాజీ సైనికుల మద్దతు ....

బాబు గారూ మీరు కూర్చున్నది జైలు లో కాదు ....చొచ్చుకుపోతున్నారు ప్రజల హృదయాల్లోకి ..#IAmWithBabu pic.twitter.com/DF3ZHqorZM

— Raju Y V ✌🏻🚲✌🏻 (@rajuyv) September 21, 2023