జోగి జోగి రాసుకుంటే బూడిద రాలినట్టు ఉంది వీళ్ళ కామెడీ షో 😂🥲🤭

విళ్లు చేసేది కామెడీ షో అని వాళ్లకి కూడు తెలుసు అందుకే నవ్వుకుంటున్నారు.😹

175 kadhu kadha 75 osthe meku gulam chestha🤙💯💯 pic.twitter.com/CtKP0WP0BT

— ShelbY (@manishini9) May 26, 2024