బాలకృష్ణ - బాబీ సినిమా టీమ్ తదుపరి షెడ్యుల్ Nov 19 నుండి Dec 5 వరకు ఊటీలో...

ప్రస్తుతం BHEL లో షూట్ జరుగుతుంది..#NBK109 #NandamuriBalakrishna

— M9 NEWS (@M9News_) November 9, 2023