ఇది కూడా ఒక బ్రతుకేనా జగన్ రెడ్డి చివరికి ఐటి ఉద్యోగులకు కూడా భయపడి పోలీసులను ఇలా అర్ధరాత్రి చెక్పోస్టుల వద్ద కాపలా పెట్టి వారిని అడ్డుకుంటున్నావు సిగ్గుగా లేదు 💦 pic.twitter.com/Q04GbNwUi8

— I Love India✌ (@Iloveindia_007) September 23, 2023