మా ఆడబిడ్డలు నిండు మనసుతో ఆశీర్వదిస్తున్నారు .. #PrajaGalam #NaraChandrababuNaidu #TDPJSPBJPWinning #AndhraPradesh pic.twitter.com/0ujCmZSX4J

— iTDP Official (@iTDP_Official) April 13, 2024