లక్షల కోట్ల సంపద సృష్టించిన చంద్రబాబు గారు 317 కోట్ల స్కాం అంటూ అభాయోగం మోపడం బాధాకరం - @PawanKalyan గారు . #FalseCasesAgainstNaidu pic.twitter.com/iqY7fSesbY

— iTDP Official (@iTDP_Official) September 14, 2023