వదనార విందాలు చూడండి

వైకాపా చావు వార్త చెప్పడానికి గొంతు పెగలక.. నువ్వు పిలిస్తే నే వచ్చా అని ఒకడు.. ఈ రోజు ఈ రోజు అంటూ మరో అరగంట. #చావుకబురు pic.twitter.com/cScXz3uIDm

— చాకిరేవు (@chaakirevu) May 20, 2024