ఇది దళితుల కి ఫ్యూడల్ రెడ్డి కి మధ్య పోరాటం .

It’s Dalit vs Feudal Reddy this time.

దళితుల వోట్ ల తో CM అయ్యి దళిత రాజధాని Amaravati నీ నాశనం చేశాడు.

Dr sudhakar , Kiran , Subramanyam , narayana , Venkateswara rao….. etc

ఇలా కొన్ని 100ల మంది దళితుల ప్రాణాలు తీశాడు. pic.twitter.com/yF9drIPivu

— bagira (@bigcatt09) September 23, 2023