ఏలూరి సాంబశివరావుకి తన నియోజకవర్గం మీద ఎంత భాద్యత ఉందొ, ఎందుకు గెలుస్తున్నాడో ఇదో ఉదాహరణ

వైసీపీ బేవార్స్ lk లు 200 మంది ఫార్మ్ 7 అప్లై చేసి 14,300 టీడీపీ ఓట్లు తీసేయటానికి సిద్ధం అయ్యారు ఆ ఓటర్లు చనిపోయారు అని..పోలీసులు, అధికారులు పట్టించుకోలా

హైకోర్టు కి వెళ్ళాడు.. హైకోర్టు… pic.twitter.com/U7iQPBH2qE

— Venu M Popuri (@Venu4TDP) September 29, 2023