తెలియకపల్లి రవి ... సోడాబుడ్డి నాగేశ్వర్లకి బాగా గడ్డి పెట్టాడుpic.twitter.com/finsQxlm8Z

— TDP Germany (@TDP_Germany) May 14, 2024