లోకేశ్ భోజనానికి వెళ్లకుండా అడ్డుకున్న పోలీసులు....

మధ్యాహ్నం గంటపాటు లోకేశ్‍కు భోజన విరామం ఇవ్వాలని స్పష్టం చేసిన న్యాయస్థానం....

లోకేశ్‍కు భోజనం తీసుకెళ్లే వాహనాన్ని చాలా సేపు జాతీయ రహదారి సర్వీసు రోడ్డుపైనే నిలిపివేసిన పోలీసులు.....

— Team Lokesh (@Srinu_LokeshIst) October 10, 2023