చంద్రబాబు ఎక్కడకి వెళ్ళాడో ప్రతిపక్షానికి చెప్పాలట!

చెప్పాలా చెప్పక్కర్లేదా అనే విషయం పక్కన పెడితే...

జోగి రమేష్ ఫలితాలు రాకముందే ప్రతిపక్షం అని ఫిక్స్ అయిపోవడం ఏ మాత్రం బాలేదు#YSRCP pic.twitter.com/XQS4m83lSq

— M9 NEWS (@M9News_) May 21, 2024