జగన్ పేరుతో విమర్శలు చెయ్యడం లేదు అని బాధ పడుతున్న వైసీపీ వారికి మోడీ ఉపశమనం

"జగన్ కు తన తండ్రి రాజకీయ వారసత్వం కావాలి కానీ కనీసం ఆయన మొదలు పెట్టిన ప్రాజెక్టులు కూడా పూర్తి చెయ్యలేదు"

- ప్రధాని మోడీ @ అనకాపల్లి#TDPJanasenaBJP pic.twitter.com/5L0h19FgNw

— M9 NEWS (@M9News_) May 6, 2024