మేము పేదలకు 21 లక్షల ఫ్రీ ఇల్లులు మంజూరు చేస్తే అందులో జగన్ ప్రభుత్వం సగం కూడా పూర్తి చెయ్యలేదు...

వీళ్ళు కరప్షన్ లేకపోతే పని చెయ్యలేరు

- ప్రధాని మోడీ @ అనకాపల్లి#TDPJanasenaBJP pic.twitter.com/fxM2YAzyLd

— M9 NEWS (@M9News_) May 6, 2024