వైసీపీ ప్రభుత్వం పోలవరం పనులు పూర్తిగా ఆపేసింది..

ప్రజలకు మంచి చేసే ఏ పనీ వీళ్ళకు పూర్తి చెయ్యాలనే తపన ఉండదు

- మోడీ @ రాజమహేంద్రవరం#TDPJanasenaBJP pic.twitter.com/CErAJsFjDi

— M9 NEWS (@M9News_) May 6, 2024