ఎవరూ నాలా ధైర్యంగా మాట్లాడలేరు...

నా అభిప్రాయం ఇది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నుండి... ఎవరి అభిప్రాయాలు వాళ్లకు ఉంటాయి నాకు అనవసరం

- Nandamuri Balakrishna#ChandrababuArrest pic.twitter.com/r21JwRSDb5

— M9 NEWS (@M9News_) September 21, 2023