చంద్రబాబు గారు జాతి సంపద ఆయన అక్రమ కేసులతో వేధిస్తున్నారు ఆయన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉంది - బండ్ల గణేష్ pic.twitter.com/xitjNpX0h3

— I Love India✌ (@Iloveindia_007) September 19, 2023