దెయ్యం దూత ఏంట్రా ఇది.. https://t.co/gt5PsYgTGf pic.twitter.com/mf66LKk2oN

— H A N U (@HanuNews) May 26, 2024