కెనడా యూరప్ లో ఉందా? 😱
ఓరేయ్ సాయి...నువ్వు జర్నలిస్ట్ వి..
మా కర్మ... pic.twitter.com/ZftYIurpVS

— Chakri Movva (@ChakriMovva) September 21, 2023