మోడి "50 కోట్ల" బ్యాంకు అకౌంట్లు ఓపెన్ చేయించారు

అందులో "75 కోట్ల" బ్యాంకు అకౌంట్లు మహిళలవి...🤭🤯

బట్టలు విప్పుకుని తిరిగినంత ఈజీ కాదమ్మా పాలిటిక్స్...😌 pic.twitter.com/Th97gyBhi1

— ɴᴀɢᴀʀᴀᴊᴜ ɴᴀɪᴅᴜ (@Bezawada_Alludu) May 23, 2024