చంద్రబాబు గారి అక్రమ అరెస్ట్ ను
నిరసిస్తూ భాగ్యనగర కూకట్పల్లి ప్రజలు..🔥🔥🔥 pic.twitter.com/0JNPFXwXF1

— ɴᴀɢᴀʀᴀᴊᴜ ɴᴀɪᴅᴜ (@Bezawada_Alludu) September 17, 2023