రాజమండ్రి జైల్లో మొదటి సారి ములాఖాత్ లో బాబు గారిని కలిసిన భువనేశ్వరి గారు బాబు గారికి జైలులో భద్రత లేదు, విపరీతమైన దోమలు కుడుతున్నాయని చెప్పారు... ఆమె చెప్పిన వారానికే జైలులో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న రాజమండ్రి రూరల్ మండలం ధవళేశ్వరానికి చెందిన గంజేటి వీరవెంకట సత్యనారాయణ డెంగ్యూ… pic.twitter.com/ZqKBBDsOkY

— Ayyanna Patrudu (@AyyannaPatruduC) September 21, 2023