రేటింగ్ లు, రివ్యూ లు చెప్పు దెబ్బలతో సమానం

నా బిడ్డ నటనకు రేటింగ్ ఇవ్వండి

👉🏼 https://t.co/ZgP0Hxf6yc#ఆత్మ_on_IMDB pic.twitter.com/0rSkPb9mW5

— YS Vivekananda Reddy (@ysvivekareddy) April 2, 2024