రుషికొండని బోడి గుండు కొట్టేసి..రాణి గారికి ప్యాలస్ కడుతున్న పిచ్చోడు

వైజాగ్ ప్రజలారా 🤷‍♂️ pic.twitter.com/Iie9b49w0r

— Venu M Popuri (@Venu4TDP) November 12, 2022