నిన్న టీడీపీ ఇంటర్నల్ meeting Lokesh speech pic.twitter.com/2iFArdNd2v

— Bhavya🦩 (@unexpected5678) April 5, 2021