ఏపీ హై కోర్టు: చంద్రబాబు కేసు వాయిదా

మంగళవారానికి వాయిదా వేసిన హై కోర్ట్

ఏసీబీ కోర్ట్ కస్టడీ పిటిషన్ పై సోమవారం వరకు ఏటువంటి చర్యలు వద్దు

— TV5 News (@tv5newsnow) September 13, 2023