డిక్లరేషన్ ఇవ్వకపోటం ఏంట్రా నీ పిల్ల కు ని తెంగా @ysjagan

pic.twitter.com/kFRMfHUP3D

— బాబు కోసం (@trollysrcp) March 18, 2023