శ్రీకాకుళం
విజయనగరం
విశాఖపట్నం

ఉత్తరాంధ్ర లో IPAC చేసిన సర్వే లీక్.. 26/34 టీడీపీ గెలుస్తుందని అంచనా

కొడుకులకి ఊచకోత ఉత్తరాంధ్ర నుంచి మొదలు

— iTDP UnOfficial (@iTDP_UnOfficial) February 20, 2023