రైతు భరోసా డమ్మును ఏంట్రా డమ్మీ నాకొడక 😂

pic.twitter.com/MO02aDWDLx

— బాబు కోసం (@trollycp) June 2, 2023