బాబాయ్ ని లేపేసిన రాత్రి.. గోడ మీద టైం చూడు తమ్ముడు #AbbaiKilledBabai pic.twitter.com/B2xRKgG95V

— బాబు కోసం (@trollycp) June 1, 2023