పోలీస్ అంకుల్ పొట్ట ఏసుకుని వచ్చి #WhoKilledBabai ప్లకార్డు చూపించొద్దు అని ఎక్సట్రాలు చేసాడు

బారాబర్ చూపిస్తా అని మళ్ళీ చూపించి నడుచుకుని వెళ్ళిపోయాడు లోకేష్.. అంకుల్ కి మైండ్ దొబ్బింది

Must watch video 😂#YuvagalamPadaytra pic.twitter.com/W6Iv5KSCHq

— బాబు కోసం (@trollycp) June 1, 2023