“తల్లికి వందనం"

ఇంట్లో ఎంతమంది చదువుకునే పిల్లలు వుంటే అంతమందికి సంవత్సరానికి 15000 ఇస్తాం#BhavishyathukuGuarantee pic.twitter.com/djlagGU8gE

— బాబు కోసం (@trollycp) May 28, 2023