సిగ్గుండాలి మీడియా ముందు మాట్లాడటానికి అని టెలకపల్లి రవి గాడిని తిట్టిన GV రెడ్డి.. ఇంతే మాట్లాడండి ముసుగు సన్నాసుల గురించి 👌 pic.twitter.com/1PHQGmpj5Z

— బాబు కోసం (@trollycp) November 27, 2021