బీజేపీ తరపున బ్రహ్మానందం ప్రచారం చేసిన చిక్కబల్లాపూర్లో ఓటమి దిశగా బీజేపీ#Karnataka #KarnatakaElectionResults #KarnatakaElectionResults2023 #KarnatakaElection #Brahmanadam https://t.co/X8f4DIpDyU pic.twitter.com/WR3FslUCxK

— Telugu Scribe (@TeluguScribe) May 13, 2023