ఈ రోజు సాయంత్రం శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు తో మంచు మనోజ్ భేటీ

TDP లో చేరే అవకాశం@HeroManoj1

— Telugu360 (@Telugu360) July 31, 2023