కమలాపురం కసి పెంచింది!#YuvaGalamPadayatra pic.twitter.com/g3J9L6tWW2

— Tdp Trending (@tdptrending) June 5, 2023