సడెన్ గా చూసి సాములోరనుకున్నా.....🤔

మేము అధికారం లోకి వచ్చాక మాత్రం మొదటి చావు నీదే రా ..వెంటాడి వేటాడటం పక్క

బంధాలు బంధుత్వాలు అని రాయబారం పంపిన తెలుగు దేశం కుటుంబం వదిలేదె లేదు pic.twitter.com/i1bolcNxT9

— Swathi Reddy (@Swathireddytdp) June 4, 2023