యువగళం 178వ రోజు గురజాల.😍

ఈరోజు గురజాల మాస్ జాతర sure.💥💥@Yarapathineni_S 👇 pic.twitter.com/P7ncQM2ZcH

— Sreenath Boyapati (@sreenath1089) August 8, 2023