ఈ పాట MAA TV ప్రోగ్రాం లో పాడిందనే 5సంవత్సరాలుగా తన కెరీర్ నాశనం చేశారు...అయినా నిన్న జయహో బిసి సభ వేదికగా మళ్లీ పాడింది....మీరు ట్రోల్ చేయగానే భయపడేది కాదు..ఆమెకు ట్రోలింగ్ కొత్తా కాదు💯💯.... pic.twitter.com/ni73uKAO92

— Adithya Chowdary Rayudu (@rayudu_adithya) July 29, 2023