జగన్ ని చెడుగుడు ఆడుకున్న మల్లారెడ్డి.. జగన్ పరువు తీసేసిన తెలంగాణ మినిస్టర్

ఏపీని జగన్ నాశనం చేశాడన్న మల్లారెడ్డి.. జగన్ ను నమ్మి ఏపీ జనం మోసపోయారన్న మల్లారెడ్డి!
😛😜😝 pic.twitter.com/s5ftGcrTbO

— Ravi Vallabhaneni (ఆహ్వానిద్దాం యువ గళం) (@ravivallabha) June 6, 2023