హంత‌కులు-వారి ముఠాల‌కి పోలీసులే వ‌త్తాసు ప‌లుకుతుంటే, వ్య‌వ‌స్థ‌ల‌న్నీ చోద్యం చూస్తుండ‌డం దిగ్భ్రాంతిక‌రం.(2/2)

— Lokesh Nara (@naralokesh) May 23, 2023