ఢిల్లీ వెళ్తోన్న బుల్లెట్ లేని జ''గన్'' @ysjagan ఏమి తెస్తారు?

— Lokesh Nara (@naralokesh) June 10, 2021