వైసిపి: బస్సుల్లేవ్, కార్లు లేవు ఎలా వెళ్తారో చూద్దాం..

గోదారోళ్ళు: పర్లేదండి..మేము పడవేసుకొని వెళ్తాం

😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/HdtpzL21xR

— Naresh Mallineni (@mnkc_naresh) May 26, 2023