నంద్యాల జిల్లా
దద్దరిల్లిన ఆళ్లగడ్డ.....యువ గళంలో జన ప్రభంజనం🔥

ఆళ్లగడ్డ నియోజకవర్గం. భూమా జగత్ విఖ్యాతి రెడ్డి ✅️#YuvaGalamPadayatra pic.twitter.com/UmWwMxkD0B

— మన ప్రకాశం (@mana_Prakasam) May 23, 2023