నీకున్న క్లారిటీ ఆంధ్రాలో సగం మంది
వెధవలకి లేదు భయ్యా ..!👌👌👌#IdhemKarmaManaRashtraniki#JaganFailedCM #jaiprakasam #ByeByeJaganIn2024 #PsychoPovaliCycleRavali pic.twitter.com/LrNTQOWs3O

— మన ప్రకాశం (@mana_Prakasam) August 22, 2023