పెళ్లికూతురకి నిన్ను చూడటం ఇష్టం లేదేమో?బలవంతంగా తలనిపైకి లేపటం ఏంటి @ysjagan ?🤔 pic.twitter.com/H11iwB2p1u

— మన ప్రకాశం (@mana_Prakasam) June 1, 2023