ఇదెక్కడి మాస్ ఉతుకుడు రా మావా బ్రో..🤣🤣🤣#ByeByeJaganIn2024 #PsychoPovaliCycleRavali pic.twitter.com/12CSqkw6Ac

— JPR యువగళం (@JPRJayaPalReddY) May 2, 2023