ఒరేయ్ ఎవరు చేసింది 🤣😂 pic.twitter.com/hnzVOHMFNh

— Shiva (@TDPSHIVA99) June 7, 2023