ఏంటి చిడతల రజనీకి టికెట్ లేదా అయ్యయ్యో మొన్న జగన్ రెడ్డి దగ్గర ఏడ్చినట్టు చేసిన డ్రామా అంతా వృధాగా పోయిందే 😂 pic.twitter.com/9nH7SylIng

— I Love India✌ (@Iloveindia_007) May 9, 2023